Zorgtrajecten en zorgpaden

In de regio Zuid-West-Vlaanderen hebben we al jaren een unieke samenwerking op regionaal niveau. De afgelopen jaren hebben we met HZW en het Lokaal Multidisciplinair Netwerk sterk ingezet op zorgtrajecten en zorgpaden:

  1. Zorgtraject diabetes
  2. Zorgtraject CNI
  3. Preoperatief beleid
  4. Opname en ontslag
  5. Beroertezorg
  6. Hartfalen

Door het wegvallen van de subsidies kan de huisartsenkring de trekkersrol niet meer opnemen. De focus ligt nu op het inhoudelijke aspect en de coördinatie wordt opgenomen door de 3 eerstelijnszones.