Nieuws

Nieuwe statuten goedgekeurd

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 2021 werden de nieuwe statuten goedgekeurd. De nieuwe statuten kan u hier hier terugvinden: statuten HZW 2021

Opladen risicopatiënten eindigt op 02 juni

De Taskforce heeft het voorstel goedgekeurd om het opladen van risicopatiënten door huisartsen met het oog op prioritaire inenting, te beëindigen op woensdag 2 juni 2021 om 24.00 uur.

Persmededeling

De Voorzitter van de Taskforce, prof .Ramaekers heeft op de vergadering de huisartsen bedankt voor deze belangrijke inspanning en de leden van de werkgroep voor hun bijdrage aan het succes van deze aanpak, gericht op risicogroepen.

Mobiel Crisisteam Kortrijk

Het Mobiel Crisisteam Kortrijk (een samenwerking tussen pz h. familie en az groeninge) is opgestart. MCT Kortrijk is ontstaan in kader van de verdere uitrol van de mobiele crisiswerking binnen het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen en zal actief zijn in de Eerstelijnszone Kortrijk (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke).

Het MCT is een ambulant multidisciplinair team dat kortdurende en intensieve interventies op maat biedt in de thuiscontext van de patiënt met een acute psychische of psychiatrische crisis. Doel is om op die manier een ziekenhuisopname te voorkomen.

Er wordt aan huis een intensieve begeleiding van maximaal 4 weken opgestart. Op indicatie kan dit eenmalig met twee weken verlengd worden. De focus ligt op de risicotaxatie en stabilisatie van de crisis. In eerste instantie wordt de reden van aanmelding, de context, de hulpvragen en de sterktes in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er multidisciplinair ingezet op ondersteuning en crisishantering en vertrekken we vanuit de sterktes van de patiënt. Deze dienstverlening is kosteloos voor uw patiënt.

Het is de voorwaarde dat de aanmeldingen steeds gedaan wordt door een huisarts, psychiater of organisatie waaraan een psychiater verbonden is (na een medische inschatting). De aanmelding gebeurt via het telefoonnummer 056/63.19.40. Het MCT is actief van 8u30 tot 17u00 op weekdagen en van 9u00 tot 13u00 op zaterdag.

Folder

Website

Vaccinatie zwangeren

Alle zwangere vrouwen kunnen zich prioritair laten vaccineren. Bij voorkeur krijgen zwangere vrouwen een vaccinatie tegen COVID-19, binnen de eerste zes maanden van de zwangerschap. Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap is het risico op complicaties van een COVID-19 infectie het grootst, waardoor het aangeraden is dat zwangere vrouwen gedurende heel deze periode beschermd zijn met een vaccin tegen COVID-19.

Vrouwen met een zwangerschapswens of vrouwen die borstvoeding geven, komen niet in aanmerking voor prioritaire vaccinatie.   

Normaal zou u reeds via uw EMD ingelicht moeten zijn omtrent het opladen van zwangere vrouwen (prioritaire vaccinatie). Als u geen informatie heeft ontvangen van uw softwarepakket, kan u best contact opnemen met de helpdesk voor uw pakket:

 • Health One
 • CareConnect:
 • Medispring
 • Prodoc
 • Daktari: De laatste COVID-19-vaccinatiecampagne-functionaliteit is op dit ogenblik (6 mei 2021) enkel beschikbaar bij bèta-testers of op vraag. Eind volgende week kan u alle functionaliteiten gebruiken. 

Bron: Domus Medica

Belangrijke info over de huidige COVID-vaccinatieprocedure

Vermoedelijk wordt elke huisarts overstelpt met telefoons van patiënten die bijzondere vragen/eisen hebben ivm de huidige COVID-vaccinatie procedure (vooral dan bij de AstraZeneca-vaccinatie). U kan vermoedelijk slechts zelden tegemoet komen aan deze vragen. Vooral om frustratie bij Uzelf en uw patiënt te vermijden, wensen we nog even scherp te stellen:

 • Het uitstellen van een vaccinatie om een ander vaccin te bekomen, heeft geen zin. Het vaccinatiecentrum kan niet zelf het vaccintype aanpassen.
 • Aanpassen van een vaccin via de helpdesk is eveneens onmogelijk. Deze mensen hebben en mogen geen zicht hebben om op het even welk medisch dossier.
 • Contact met de medisch expert of populatiemanager om de foute redenen is zinloos. De regio Zuid-West-Vlaanderen poogt een principiële lijn te  trekken. Het is bovendien aangewezen dat U als huisarts zelf belt of nog liever mailt om de correcte medische redenen door te geven.
 • Een voorgeschiedenis van flebitis of DVT kan geen aanleiding zijn om het Pfizer- of Moderna-vaccin te bekomen. De Task Force heeft geoordeeld dat een mRNA- vaccin enkel nodig is voor patiënten die adenovirus gebaseerde gentherapie krijgen (neuromusculaire aandoeningen type Duchenne) - advies Domus Medica
 • Schrijven van attesten voor vaccinatiecentra bij groepen die bij voorrang een mRNA  MOETEN krijgen, heeft geen zin. Vaccinatiecentra kunnen ook niet het vaccintype wijzigen. Patiënten met een papieren verwijsbrief voor een mRNA vaccin worden teruggestuurd naar huisarts of specialist - advies Domus Medica
 • Op basis van recent wetenschappelijk advies hebben de Belgische ministers van Volksgezondheid beslist om tijdelijk het AstraZeneca-vaccin door een ander vaccin te vervangen voor mensen van 18 tot 55 jaar (vanaf 8 april). Voor mensen vanaf 56 jaar worden alle vaccins verder ingezet. Binnen 4 weken doet de Interministeriële Conferentie (IMC) een herevaluatie.
 • Een klein aantal personen onder de 56, voor wie het AZ-vaccin nog was ingepland, zal een ander vaccin ontvangen. Zij moeten hiervoor zelf niets doen. Over de 2e dosis van het AZ-vaccin kunnen we nog geen uitspraken doen. Dit zal waarschijnlijk wel mogelijk zijn de komende weken. Dan worden meer data verwacht.
 • Voor patiënten met specifieke allergieën is er een protocol ontwikkeld. Hiervoor kan U desgewenst contact opnemen met de medisch expert van uw regio.

Noot: We herhalen nog even dat thuisvaccinatie best door de huisarts zelf gebeurt omdat deze zijn patiënt het beste kent en omdat vaccinatie door het mobiele team een zeer tijdrovend en inefficiënt gebeuren is.

Namens het medisch expertenteam Zuid-West-Vlaanderen