Nieuws

Analyse PFAS in bloed info voor huisartsen

In sommige gemeentes met een lokale PFAS-vervuiling werden door het Agentschap Zorg en Gezondheid 'no regret-maatregelen' geadviseerd. Dit zijn voorzichtigheidsmaatregelen die worden aanbevolen om de blootstelling aan PFAS van de bewoners van de gemeentes te beperken. Daarom zou het kunnen dat huisartsen en andere zorgverstrekkers meer vragen krijgen over PFAS (en bloedafnames).

Achtergrondinformatie PFAS

Checklist PFAS

Uw toekomstvisie voor de huisartsgeneeskunde

Domus Medica stelt een nieuw visiedocument op voor de huisartsenpraktijk in Vlaanderen. Uiteraard rekenen ze daarvoor ook op uw inzichten.

Hoe ziet u de huisartsgeneeskunde evolueren in de nabije en de verre toekomst? Welke vergezichten spreken u aan? In welke mate bent u bezig met innovatie in uw eigen praktijk?

Het invullen van de bevraging kost ongeveer 30 minuten. U hoeft ze niet in één keer in te vullen; u kunt gerust nu een deel invullen en later terugkomen voor de rest.

Domus Medica heeft uw inbreng nodig om een ambitieuze, maar gedragen en realistische toekomstvisie te vormen. Alvast bedankt daarvoor!

Griepvaccinatie 2021 - sensibiliserende materialen

Frank Vandenbroucke liet weten dat er 1 miljoen meer griepvaccins zullen zijn dit najaar.

Sensibiliseringsmateriaal kan besteld worden via deze link:: bestel hier je materiaal (geleverd vanaf september). Door de drukte bij het Agentschap Zorg en Gezondheid kan echter wel niet gegarandeerd worden dat alle digitale materialen aangemaakt zullen worden. Je kan deze bestellen onder voorbehoud.

E-forms rijgeschiktheidsattest Diabetes

Personen met diabetes moeten volgens de wet maximum 4 dagen na hun diagnose een aangepast rijbewijs aanvragen via de gemeente.

Hiervoor is een rijgeschiktheidsattest nodig van de huisarts of endocrinoloog. Deze attesten werden tot op heden op papier gebruikt. De Diabetes Liga vzw nam het initiatief om deze formulieren te digitaliseren en beschikbaar te maken als e-form in het EMD van alle huisartsen. De attesten of adviezen worden vooraf gegaan door evaluatieformulieren om het mogelijk te maken om te oordelen of de persoon al dan niet rijgeschikt kan verklaard worden. Er wordt een PDF gecreëerd dat afgedrukt en meegegeven kan worden aan de persoon met diabetes.

Volgende e-forms zijn beschikbaar:

  • Diabetes rijgeschiktheidsattest groep 1: attest voor privé-vervoer
  • Diabetes rijgeschiktheidsadvies groep 2: advies voor professioneel vervoer dat bevestigd moet worden door arbeidsgeneesheer

Meer informatie over het rijbewijs voor personen met diabetes vind je op de website van Diabetes Liga: www.diabetes.be.

Inkorting termijn 2e dosis AZ

Dankzij grote levering van AZ-vaccins is 2e prik nu voor iedereen na 8 weken mogelijk

Persbericht